1IKG-attC-VrnZ-01Ox,Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо",Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік,pdf,http://data.city.kharkov.ua/passport/1IKG-attC-VrnZ-01Ox.html