2EkQ-iUlO-w1n9-PgNX,Департамент реєстрації Харківської міської ради,Перелік укладених договорів (укладені договори інші правочини додатки додаткові угоди та інші матеріали до них),xlsx zip xlsx doc doc doc doc doc doc doc docx docx doc doc docx doc doc docx doc docx docx docx doc xlsx doc docx doc doc docx doc doc doc doc doc docx doc docx docx doc doc doc xlsx docx doc doc doc doc doc docx docx docx docx docx docx doc doc doc docx doc doc docx doc docx doc doc doc xlsx doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc docx doc doc docx doc doc docx docx docx doc doc doc doc doc doc docx doc docx doc doc docx doc docx docx docx docx docx docx doc docx docx docx doc PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF xlsx xlsx PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF xlsx,http://data.city.kharkov.ua/passport/2EkQ-iUlO-w1n9-PgNX.html