2EkQ-iUlO-w1n9-PgNX,Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради,Перелік укладених договорів договори додатки додаткові угоди Департаменту реєстрації Харківської міської ради,xlsx doc doc doc doc doc doc doc docx docx doc doc docx doc doc docx doc docx docx docx doc xlsx doc docx doc doc docx doc doc doc doc doc docx doc docx docx doc doc doc xlsx docx doc doc doc doc doc docx docx docx docx docx docx doc doc doc docx doc doc docx doc docx doc doc doc xlsx doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc docx doc doc docx doc doc docx docx docx doc doc doc doc doc doc docx doc docx doc doc docx doc docx docx docx docx docx docx doc docx docx docx doc PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF xlsx xlsx PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF xlsx,http://data.city.kharkov.ua/passport/2EkQ-iUlO-w1n9-PgNX.html