PeYk-O3Ol-aSly-jZuy,Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо",Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Квартал 2020 р.,PDF,http://data.city.kharkov.ua/passport/PeYk-O3Ol-aSly-jZuy.html