WpH0-VFkg-p8A4-FOOe,Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради,Перелік укладених договорів укладені договори інші правочини додатки додаткові угоди та інші матеріали до них по Департаменту економі,docx docx docx xls docx docx docx docx docx docx docx docx docx docx docx xls docx docx doc xls docx docx docx docx docx xls pdf pdf pdf xls docx docx xls pdf pdf docx docx docx xls pdf docx docx docx xls zip doc docx doc pdf xls docx pdf xls docx PDF xls docx xls pdf pdf PDF pdf docx xls pdf pdf PDF xls PDF PDF PDF PDF doc docx docx PDF doc docx PDF docx doc PDF doc PDF PDF docx doc PDF docx docx PDF doc docx PDF docx pdf docx docx docx docx PDF PDF PDF PDF doc docx doc doc docx JPG doc PDF doc docx docx doc docx PDF doc PDF doc docx PDF doc PDF doc docx PDF PDF doc docx docx doc docx docx docx doc docx doc docx docx doc doc doc docx doc doc docx docx doc doc docx doc docx docx docx docx docx doc doc doc doc doc doc docx docx doc doc docx doc docx doc docx docx docx docx docx docx docx docx doc doc docx docx docx docx doc docx doc docx doc docx docx doc doc docx docx doc doc doc docx docx docx doc doc doc doc docx docx doc docx docx doc doc docx docx docx doc doc doc docx docx doc doc docx docx docx docx doc docx docx doc doc doc doc doc doc doc doc doc,http://data.city.kharkov.ua/passport/WpH0-VFkg-p8A4-FOOe.html