WpH0-VFkg-p8A4-FOOe,Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради,Перелік укладених договорів (укладені договори інші правочини додатки додаткові угоди та інші матеріали до них) по Департаменту економі,xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx docx xls docx docx docx xls docx docx docx docx docx docx docx docx docx docx docx xls docx docx doc xls docx docx docx docx docx xls xls docx docx xls docx docx docx xls docx docx docx xls doc docx doc xls docx xls docx xls docx xls docx xls xls doc docx docx doc docx docx doc doc docx doc docx docx doc docx docx docx docx docx docx doc docx doc doc docx doc doc docx docx doc docx doc doc docx doc doc docx PDF doc docx docx doc docx docx docx doc docx doc docx docx doc doc doc docx doc doc docx docx doc doc docx doc docx docx docx docx docx doc doc doc doc doc doc docx docx doc doc docx doc docx doc docx docx docx docx docx docx docx docx doc doc docx docx docx docx doc docx doc docx doc docx docx doc doc docx docx doc doc doc docx docx docx doc doc doc doc docx docx doc docx docx doc doc docx docx docx doc doc doc docx docx doc doc docx docx docx docx doc docx docx doc doc doc doc doc doc doc doc doc,http://data.city.kharkov.ua/passport/WpH0-VFkg-p8A4-FOOe.html