dnBd-ldSL-F4GD-06Ce,Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо",Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2020 р.,PDF,http://data.city.kharkov.ua/passport/dnBd-ldSL-F4GD-06Ce.html