hvKM-nUX3-Aq5b-uqRS,Відділ культури по Новобаварському району Департаменту культури Харківської міської ради,Перелік укладених договорів укладені договори інші правочини додатки додаткові угоди та інші матеріали до них Відділу культури по Ново,doc doc doc doc doc doc docx doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc docx doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc xls doc doc doc docx doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc docx docx docx docx doc doc doc doc docx doc doc doc doc docx doc doc docx doc doc doc doc doc doc doc doc docx doc doc xls xls xls doc doc doc doc doc doc doc doc docx pdf doc doc doc doc doc xls xls pdf docx doc doc doc doc doc doc doc doc doc docx docx docx docx doc doc docx doc docx docx docx docx doc doc docx doc doc doc xls doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc docx doc doc doc doc doc doc doc xls doc docx doc doc doc docx doc doc doc doc doc doc xls docx docx docx docx doc doc xls doc doc docx docx doc doc doc doc doc doc doc doc docx doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc xls doc doc doc doc doc doc doc doc doc xls xls xls doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc docx doc doc docx doc doc doc docx doc doc doc doc doc doc doc doc doc,http://data.city.kharkov.ua/passport/hvKM-nUX3-Aq5b-uqRS.html