1. Відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"
2. Звіт директора підприємства за 2015 рік
3. Звіт директора підприємства за 2016 рік
4. Звіт директора підприємства за 2017 рік
5. Статут підприємства
6. Структура, принципи формування і розмір винагороди директора підприємства
7. Інформація про організаційну структуру підприємства
8. Рішення Про утворення Підприємства "Заповіт"
9. Інформація про операції та зобов`язання Підприємства «Заповіт» з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями.
10. Цілі діяльності підприємства
11. Біографічна довідка директора підприємства
12. Звіт про фінансові результати за 2015 рік
13. Звіт про фінансові результати за 2016 рік
14. Звіт про фінансові результати за 2017 рік
15. Звіт про фінансові результати за І квартал 2018 року
16. Звіт про фінансові результати за І півріччя 2018 року
17. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2018 року
18. Звіт про фінансові результати за 2018 рік
19. Звіт директора підприємства за 2018 рік