1. Цілі діяльності КП «ПІДЗЕМНЕ МІСТО»
2. Фінансова звітність за 2017 р.
3. Статут КП "Підземне місто" 2018 рік
4. Статут КП "Підземне місто" 2013 рік
5. Відомості про договори
6. Біографічна довідка керівника
7. Показники та умови преміювання керівника КП "Підземне місто"
8. Фінансова звітність за 2015 р
9. Фінансова звітність за 2016 р
10. Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 9 місяців 2018 р.
11. Звіт про фінансові показники підприємства за 9 місяців 2018 року
12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2018 р.
13. Організаційна структура
14. Інформація про кількість запитів на публічну інформацію, які надійшли до КП «Підземне місто» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р.
15. Анкета підприємства
16. Реєстр наборів даних
17. Анкета підприємства за 2018 рік
18. Звіт про фінансові показники підприємства за 2018 рік
19. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018
20. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік