1. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника КНП «Міська поліклініка №19» ХМР
2. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо підприємства
3. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками
4. Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»
5. Річний звіт керівника КНП «Міська поліклініка №19» ХМР
6. Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства
7. Біографічна довідка керівника КНП «Міська поліклініка №19» ХМР
8. Фінансова звітність КНП «Міська поліклініка №19» ХМР
9. Статут КНП «Міська поліклініка №19» ХМР
10. Інформація про цілі діяльності КНП «Міська поліклініка №19» ХМР