1. Баланс за 9 місяців 2018 року
2. Форма №2 Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2018 року