1. Цілі діяльності КНП "Міська диятча поліклініка №13" Харківської міської ради
2. Квартальна, річна фінансова звітність КНП "Міська дитяча поліклініка №13" Харківської міської ради
3. Статут КНП "Міська дитяча поліклініка №13" Харківської міської ради
4. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника КНП "Міська дитяча поліклініка №13" Харківської міської ради
5. Річні звіти керівника КНП "Міська дитяча поліклініка №13" Харківської міської ради
6. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника КНП "Міська дитяча поліклініка №13" Харківської міської ради
7. Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо КНП "Міська дитяча поліклініка №13" Харківської міської ради
8. Істотні передбачувані фактори ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КНП "Міська дитяча поліклініка №13" Харківської міської ради, та заходи щодо управління такими ризиками
9. Відомості про договори, учасником яких є КНП "Міська дитяча поліклініка №13" Харківської міської ради, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"
10. Інформація про операції та зобов'язання КНП "Міська дитяча поліклініка №13" Харківської міської ради з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання