1. Довідник комунального підприємства "Харьковские известия" Харківської міської ради"
2. Організаційна структура КП "Харьковские известия" ХМР"
3. Звіт керівника КП "Харьковские известия" ХМР" за 2018 р.
4. Звіт керівника КП "Харьковские известия" ХМР" за 2017 р.
5. Відомості про договори, укладені за власні кошти підприємства в 2019 р.
6. Відомості про договори, укладені за бюджетні кошти в 2019 р.
7. Відомості про договори, укладені за бюджетні та власні кошти підприємства в 2018 р.
8. Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо КП "Харьковские известия" ХМР"
9. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника КП "Харьковские известия" ХМР"
10. Статут КП "Харьковские известия" ХМР"
11. Біографічна довідка директора КП "Харьковские известия" ХМР"
12. Цілі діяльності КП "Харьковские известия" ХМР"
13. Звіт про результати роботи із запитами на інформацію за 2019 р.
14. Дані про споживання комунальних ресурсів КП "Харьковские известия" ХМР" за 2019 р.
15. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2019 р.
16. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 р.
17. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 р.
18. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 р.
19. Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2018 р.
20. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"
21. Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2017 р.
22. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 р.
23. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 р.
24. Дані про споживання комунальних ресурсів КП "Харьковские известия" ХМР" за 1 кв. 2020 р.
25. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 1 кв. 2020 р.
26. Звіт про фінансові показники підприємства за 1 кв. 2020 р.
27. Звіт про результати роботи з запитами на публічну інформації за 1 кв. 2020 р.
28. Структура, принципи формування і розмір посадового окладу керівника
29. Структура, принципи формування і розмір посадового окладу керівника
30. Звіт про результати роботи з запитами на публічну інформації за 2 кв. 2020 р.
31. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2 кв. 2020 р.
32. Звіт про фінансові показники підприємства за 2 квартал 2020 р.
33. Дані про споживання комунальних ресурсів КП "Харьковские известия" ХМР" за 2 кв. 2020 р.
34. Звіт про результати роботи з запитами на публічну інформації за 3 кв. 2020 р.
35. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 3 кв. 2020 р.
36. Звіт про фінансові показники підприємства за 3 квартал 2020 р.
37. Дані про споживання комунальних ресурсів КП "Харьковские известия" ХМР" за 3 кв. 2020 р.
38. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства "Харьковские известия" Харківської міської ради"
39. Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства "Харьковские известия" Харківської міської ради" з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства
40. Звіт керівника за 2019 р.
41. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками
42. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020
43. Дані про споживання комунальних послуг КП "Харьковские известия" ХМР" - 4 кв. 2020р.
44. Звіт про результати роботи з запитами на публ інфо за 2020р.
45. Відомості про договори, укладені підприємством в 2020 році
46. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2020.PDF
47. Звіт про фінансові показники підприємства за 2020 р.
48. Звіт керівника за 2020 рік
49. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 1 квартал 2021 р.
50. Звіт про результати роботи з запитами на публучну інформацію за 1 кв. 2021 р.
51. Дані про споживання комунальних послуг КП "Харьковские известия" ХМР"
52. Звіт про фінансові показники підприємства за 1 кв. 2021 р.