1. Баланс КСП "ХАРКІВГОРЛІФТ" за 2019 рік
2. Біографічна довідка директора КСП "ХАРКІВГОРЛІФТ"
3. Звіт про виконання фінансового плану КСП"Харківгорліфт" за 2019 рік
4. Звіт про сукупний дохід КСП "ХАРКІВГОРЛІФТ" за 2019 рік
5. Довідник КСП "Харківгорліфт"
6. Відомості про сплату за договорами, укладені за власні кошти підприємства
7. Відомості про договори, укладені за власні та бюджетні кошти КСП "Харківгорліфт" за 2019 рік
8. Статут КСП"Харківгорліфт" у чинній редакцій
9. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника
10. Наказ № 123 від 17.03.2020 року про визначення відповідальних осіб по підготовці та оприлюдненню відкритих даних
11. Рішення про створення комунального підприємства
12. Інформація про організаційну структуру КСП "Харківгорліфт"
13. Цілі діяльності КСП "Харківгорліфт"