1. статут
2. виписка
3. баланс
4. декларація
5. біографічна довідка
6. довідник та цілі
7. структура, принцип формування і розмір винагороди
8. опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства
9. звіт керівника
10. податкова декларація за 2019 рік
11. фінансова звітність за 2019 рік
12. наказ №1 про визначення особи відповідальної за оприлюднення наборів даних
13. фінансова звітність за 2020 рік
14. податкова декларація за 2020 рік