1. Рішення про створення підприємства
2. Статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ»
3. Цілі діяльності підприємства
4. Розпорядження про призначення на посаду директора
5. Розпорядження про затвердження Статуту
6. Опис документів наданих для реєстрації підприємства
7. Биографічна довідка директора
8. Відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"
9. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КП «Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції» та заходи щодо управління такими ризиками
10. Структура, принципи формування і розмір винагороди директора підприємства
11. Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями
12. Звіт директора комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції» щодо роботи підприємства за період з 02.06.2020 по 31.12.2020 року.
13. Фінансова звітність малого підприємства за 2020 р