1. Інформація про діяльність КП "Міський архів"
2. Довідник комунального підприємства "Міський архів"
3. Організаційна структура КП "Міський архів"
4. Статут КП "Міський архів"
5. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника КП "Міський архів"
6. Біографічна довідка керівника КП "Міський архів"
7. Річні звіти керівника КП "Міський архів"
8. Фінансова звітність КП "Міський архів"
9. Звіти про виконання фінансового плану КП "Міський архів"
10. Договори КП "Міський архів"
11. Договірні зобов'язання КП "Міський архів"
12. Рішення субєкта управління обєктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства
13. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності КП
14. Опис істотних передбачуваних факторів ризику